3_dje Delrapport av projektet

3:dje Delrapport av projektet:

Keramiker och skulptörer i samverkan för att utveckla metoder för formgivning, byggande och bränning av stora keramiska skulpturala verk.

Perioden 20/11 – 2010 — 31/10 – 2011.

 

3:dje delen av projektet utgjordes av ”Seminariet Självbrännande Skulptur” på Strandpromenaden i Visby.
Seminariet pågick mellan 16/5 -11 t.o.m. 5/6 -11. Deltog gjorde 10 keramiker/skulptörer från Gotland och fastlandet.

Formgivningsarbetet till skulpturen hade påbörjats redan sommaren 2010.
Tidigt valdes en snäckform fram av föreningens medlemmar. En form som sedan vidareutvecklades av en mindre grupp för att slutligen godkännas av styrelsen och projektledningen.

I samråd med stadsträdgårdsmästaren och tekniska förvaltningen valdes en plats på Strandpromenaden, mellan Kruttornet och Kärleksporten, för skulpturens placering.

Våren 2011 godkändes placeringen av Tekniska Nämnden. Man biföll också att bekosta och lägga på plats en betongsula samt att låna ut byggnadsställning.

Måndagen den 16/5 – 11 påbörjades bygget. På betongsulan 2,1 x 2,1 m. i fyrkant och 25 cm tjock, kallmurades med eldfast tegelsten en ca. 50 cm hög sockel 1,6 m. x 1,6 m. i fyrkant.
I sockeln byggdes (en på var sida) 4 st eldstäder. Eldstadsöppningarna var 23 x 23 cm i fyrkant.

För att leran skulle kunna krypa på sockeln under torkningens och bränningens krympning lades ett underlag bestående av:
1. Kvartssand 30 G. 2. Torra men obrända ”boms-plattor”, storlek 10 x 10 cm och 6 m.m. tjocka.
3. Glimmerfolie. 4. Bornitrid. Trots att detta var lite som ”livrem och hängslen” visade det sig senare att krypskiktet inte hade fungerat helt tillfredställande. Ett känt problem vid uppförandet av ”Självbrännande skulpturer”.
Ovanpå krypskiktet lades ett platt lager lera 10 cm bred, 2 cm tjock. Detta lager utgjorde ”bottenstock” som sedan skulpturen skulle byggas på.

Leran som användes var svensk stengodslera, Fylelera, som var specialgjord för ändamålet med 40% chamotteinblandning. Lerblandningen var mycket bra att arbeta med från början till slut och gav vackra färgchatteringar i bränningen.

”Byggelementen” tillverkades av på kavelbord utkavlade och tillskurna lerstycken 10 cm breda, 35 cm långa och 2 cm tjocka. Styckena som var snedskurna i ena änden böjdes i U-form, så de kom att utgöra byggelement 10 cm höga, 10 cm breda, 15 cm långa och där snedskärningen skapade ett fönster i varje byggelement.

Första varvet U-n byggdes ovanpå ”bottenstocken” så att de snedskurna fönstren kom på insidan på skulpturen. Andra varvet med fönsterna utåt. Sedan växelvis så, hela vägen upp. Vid sammanfogningarna av U-na ristades ytorna och användes slicker (ler-lim) bestående av samma lera som U-na. Alla fogar sammanfogades noga.

Skulpturen växte i höjden. Vi hade byggnadsställning intäckt med halvtransparant pressenning. Soliga dagar blev det varmt och torkade fort. Vi duschade på vatten för att sakta ner torkningen. Varje natt täcktes skulpturen in i plast för att fukten skulle homogeniseras.
Vid fuktigt/kyligare väder gick torkningen väl sakta. Då blåste vi försiktigt på med handhållen gasolbrännare för att hjälpa till med torkningen så att bygget kunde fortskrida.
Vi hade ett arbets-tält 6 x 4 m, där vi tillverkade U-na, som behövde stå till sig, stabiliseras, innan montering på skulpturen.
Vi hade en husbil uppställd, som fungerade som kaffe-kök och kontor. Varje natt sov någon av oss i husbilen för att ha bygget under uppsikt. En del nätter var det gott om stökiga ungdomar (skolavslutningsdags) men bara en allvarlig incident inträffade, med fulla ungdomar hoppandes omkring uppe på byggnadsställningen mitt i natten.
Dom orsakade några små skador på skulpturen, som dock gick att reparera.
Kultur och Fritidsförvaltningen sponsrade oss med en toavagn, vilket vi alla var mycket tacksamma för.

På dagarna passerade många nyfikna och intresserade besökare. Vi hade satt upp informationstavlor och berättade om bygget och projektet.

När skulpturen smalnade av uppåt monterade vi in horisontella spjällplattor av keramisk board. Dom låg ”saxade” ovan varandra på 3 höjder: Nord 245 cm, väst 260 cm, ost 275 cm.
Detta för att hålla temperaturen nere, så att all värme inte skulle rusa för snabbt upp och ut genom skorstenen och skulpturen därigenom bli för lågt bränd i botten.
På 16:de dagen var bygget klart. 1600 kg lera hade gått åt. Då var skulpturen 400 cm hög.

Nu var det dags att förbereda för bränningen.
Eldstäderna förlängdes/byggdes ut från skulpturen, så att dom stack 50 cm rakt ut från sockeln. Närmast sockeln ordnades en spjäll-lucka 23 cm bred, 11,5 cm djup. Dessa täcktes av plåtar, som senare när vi närmade oss topptemperatur skulle öppnas upp.
Rosterjärn ihopsvetsades av 16 mm kamjärn och lades i dom utstickande eldstäderna på en höjd av 7 cm (ca ⅓ av eldstadshöjden). Sockeln utökades med staplad eldfast sten så att ugnshuven skulle ha något att stå på.

Av kamjärn (armeringsjärn) najade vi ihop ett stormaskigt (ca 0,5 m) rutnät, 12 mm järn stående och 8 mm järn liggande. Järnen bockades till så att rutnätet följde skulpturens form. Vi byggde det i 2 delar, så att delarna senare skulle kunna dras av från skulpturen vid topptemperatur.

På insidan av rutnätet monterade vi keramisk fiber. 1 lager fibermattor, 50 mm tjocka, densitet 128 kg/mᵌ, godkänd för 1250ᵒ C. Skarvarna mellan fibermattorna täckte vi med fiberremsor, 90 mm. breda, 25 mm. tjocka.
För att fästa fibern i rutnätet hade vi tidigare tillverkat fyrkantiga stengodsknappar, 5x5x1 cm, med 2 hål i varje knapp.  Med hjälp av Kantaltråd A1, 1,8 mm tjock höll knapparna fast mattorna i rutnätet. Kantaltråden najades ihop på utsidan. Totalt användes lite mer än 300 knappar.

När fibern var färdigmonterad baxades de 2 ugnshuvarna/”äggskalshalvorna” ihop så att de överlappade varandra med några decimeter på var sida. På några ställen najades de 2 halvorna ihop med najtråd.
Högt upp på rutnäten monterades 2 st. stålvajrar, med vars hjälp ugnshuvarna senare skulle dras isär och av, när topptemperatur var nådd.

Mellan ugnshuvarna och skulpturen lämnades ett tomrum på ca. 10 cm, så att elden skulle komma åt att bränna skulpturen på utsidan efter att spjällplattorna blivit bortdragna när vi närmade oss topptemperatur.

Tre pyrometrar (termometrar) monterades genom fiberhuvarna så att spetsarna stack in i varsitt ”fönster” på skulpturen.
Pyrometer ② På 30 cm höjd. Syd/väst. Pyrometer ③ På 90 cm höjd. Norr. Pyrometer ① på 150 cm höjd. Syd/öst.

Keramiska käglor (temperaturvisande smältkäglor), Orton på fot sattes ut.
Östra sidan på botten: nr. 03, 3, 5, 7. Västra sidan på botten: nr. 03, 3, 5, 7. Västra sidan, 23 cm ovan botten: nr. 03, 3, 5, 7.

Under arbetet med eldstadskonstruktion och fibermontering påbörjades torkning med gasol på 18:de dagen kl. 11ᵒᵒ.

På 19.de dagen 11ᵌᵒ kontrolleras med hjälp av en spegel ovan skorstenen om det kom ut vattenånga. Ingen vattenånga synlig, vilket tydde på att skulpturen var torr.

På 20:de dagens morgon 01ᵌ⁰ är alla förberedelser klara och vi börjar elda med ved. Vi eldar i lag om 2, dygnet om i 6-timmars pass: 01 – 07, 07 – 13, 13 – 19, 19 – 01. Första dygnet ökas temperaturen sakta till ca 600ᵒ C.
21:a dagen 01⁰⁰ visar P ① 637ᵒ, P ② 584ᵒ, P ③ 608ᵒ, vilket ger ett snitt på 609ᵒ. Därefter ökas eldningens intensitet. Nu gäller det att nå toppemperatur till kvällen.

Under dagen plockas byggnadsställning och arbetstält ner.

20⁰⁰ visar P ① 1186ᵒ, P ② 1203ᵒ, P ③ 1186ᵒ = snitt 1192ᵒ, fullt tillräckligt för att skulpturen ska bli frostbeständig och en mycket jämn temperaturfördelning.

20²⁰ öppnar vi alla 4 plåt-spjällen ovanför eldstäderna för att få ut värmen på utsidan av skulpturen.
Pyrometrarna visar att temperaturen omedelbart rasar.
21⁰⁰ åter börjat komma upp i temperatur, snitt. 1178ᵒ, kägla 3 ( västra sidan 23 cm ovan golv): snuddar botten med sin spets.
22⁰⁰ Pyrometrar, snitt: 1154ᵒ, kägla 5 (1200ᵒ): vars spets fått krok mot botten. Fullt godkänt.

Allt mera publik har börjat samlats. Pyrometrarna tas bort. Gräset vattenbegjuts med brandslangen. Mörkret har börjat lägga sig. Skulpturens fiberhuv börjar bli alltmer rödglödgad. Eldkvasten ur skorstenen vildare, hetare, högre. Vi eldar och eldar.

22⁴⁰ najtrådarna som håller samman de 2 ugnshalvorna klipps av. Tusen personer i publiken. Vi drar isär huvhalvorna med hjälp av stålvajrarna i toppen.

22:⁴⁵:⁰⁰ halvorna faller isär. Skulpturen står vitglödande mot natthimlen.
Under dom kommande sekunderna skiftar den färg.
22:⁴⁶:⁰² ljust körsbärsröd. Vi slänger på nävar med risagnar, som blossar upp, sprakar till.
22:⁵⁴:¹¹ mörkt körsbärsröd, i fönstrerna fortfarande klart lysande.

Efteråt är det många av åskådarna som uttrycker sin varma uppskattning till skådespelet. Dom har svårt att sätta ord på det, men att det verkligen var något alldeles särskilt, magiskt, andligt.

Efterföljande veckor får vi ett antal bildsviter, filmer, några med ljud, oss mailade, tillskickade från både privatpersoner och yrkesfotografer/filmare….helt fantastiskt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.