Slutrapport

Slutrapport

För projektet ”Keramiker och skulptörer i samverkan för att utveckla metoder för formgivning, byggande och bränning av stora keramiska skulpturala verk”.

 

(Länsstyrelsen) Journal nr: 2009 – 3778  Kund nr: I  3985.
(RUE) Dnr.  KS  2009/179 – 14. Nyps id: 145678.

 

Projektet har drivits av föreningen: Nya Tekniker för Keramisk Skulptur, (Nyteks).

Projektperiod: 1/6 -2009 till 31/10 -2011.

Projektledare: Eva Nobling, Åke Nobling, Helena Andreeff, och Staffan Laurin.

Projektets 3 stora delar finns utförligt beskrivna i:
Bilaga 1: Delrapport 1/6 till 30/9 -2009. Första Metod-Seminarium, Ayanaar.
Bilaga 2: Delrapport 1/10 -2009 till 19/11 -2010. Utveckling av bygg- och bränntekniker.
Bilaga 3: Delrapport 20/11 -2010 till 31/10 -2011. Andra Metod-Seminarium , Självbrännande.

Projektet är nu genomfört enligt projektplanen, men det känns inte som att projektet är avslutat, utan att det är början på en fortsättning, enligt nedan:

Nyteks har fått sitt första offentliga utsmyckningsuppdrag. 7 av föreningens medlemmar, alla boende på Gotland, är gemensamt engagerade i ett utsmyckningsuppdrag till  ett äldreboende i Hemse. Arbetet ska vara slutfört i Maj 2012.

Under våren och sommaren fortsätter bränningarna av de stora skulpturerna som byggdes under det första Metod-Seminariet, samt ytterligare ett par som har blivit byggda senare. Den stora gasolugnen som byggdes under 2010 blev en mycket kvalitativ, avancerad ugn.
Vi i föreningen måste utbilda oss själva och varandra att kunna sköta den på ett optimalt sätt. Detta gör vi i form av gemensamma brännseminarier  där även utifrånkommande som är intresserade att vara med, är välkomna.

De personer som har deltagit aktivt i projektet tar nu med sig sina nyvunna kunskaper ”hem” till sina egna arbeten.

Nyteks kommer att arrangera återkommande arbetsträffar/workshops där föreningens medlemmar och utifrån intresserade kommer att arbeta med större gemensamma skulpturbyggen och även med individuella arbeten i samvaro med varandra.

Föreningen har nu ett mycket brett kontaktnät bland keramiker och skulptörer i Sverige och utomlands.

Diskussioner förs med framförallt ett stort statligt museum i Stockholm för att på några års sikt arrangera en stor utställning kring den Sydindiska Ayanaar-kulturen.
Tanken är att bjuda hit Palanichamy (som höll i workshopen på första Metod-Seminariet 2009) och ytterligare 2 Ayanaar-skulptörer från Sydindien. Att här på Gotland under 2 sommarmånader, tillsammans med Nyteks medlemmar, bygga en större kollektion med Ayanaar-skulpturer. Skulpturer som sedan bränns av Nyteks med avsikt att ställas ut på museet i Stockholm.
Utöver skulpturerna ska utställningen innehålla fotografier, dokumentärfilm, föredrag, kanske ett par gamla skulpturer från tempelområden i Indien, eventuellt några Ayanaar-skulptörer som i samarbete med oss svenskar bygger och bränner på plats som en del av utställningen.

Den mediala uppmärksamheten av projektet har inte varit så stor som vi hade räknat med.
Detta kan nog huvudsakligen tillskrivas projektledningen. Projektledningens arbetsbörda har varit mycket stor, så därför har vi helt enkelt inte orkat med att intressera media tillräckligt kraftfullt för att få större medial uppmärksamhet.
Ett rätt stort antal artiklar i de Gotländska tidningarna har det blivit samt ett par inslag i lokalradion.
Nationell och internationell media har vi inte nått fram till. Nu när projektet är genomfört enligt plan finns det mera tid och energi till detta.
Ett par av projektledningen och en professionell skribent håller på att arbeta med ett par större genomgripande artiklar till en stor nationell tidning och ett par internationella tidskrifter.

Dokumentärfilmen som påbörjades under Första Metod-Seminariet 2009 har blivit kompletterad av en 4-veckors filmresa till Sydindien.
All råfilm är klar och redigeringen pågår under vintern och våren 2012. Planen är att ha filmen helt klar till 31/5 -2012.
Ett par TV-kanaler, både svenska och utländska, har visat stort intresse för att visa filmen. En fullmatad DVD med mycket extra material kommer att produceras. Filmen kommer att finnas i en svensk och en engelsk version. Filmen finansieras helt utanför projektets budget. Finansieringen kommer från privata lån av Nyteks medlemmar och hittills oavlönat arbete.
Intäkter från filmen i form av visningsrättigheter och DVD-försäljning ska betala tillbaka de privata lånen och i efterhand betala för det utförda filmarbetet. Därefter kommer intäkterna gå till att finansiera en del av föreningens fortsatta verksamhet.

Nyteks har nu en gedigen kunskapsbank avseende formgivning, byggande  och bränning av stora skulpturala verk. Förutom det teoretiska, praktiska och själva handlaget har vi även en mycket god översyn avseende leverantörer av eldfasta material, bränslen, expertkonsulter och för ändamålet kunniga hantverkare, exempelvis inom murning, svetsning m.m. För fortsatt arbete finns  ett kontaktnät för samarbete, utväxling av kunskap och tjänster.
Vårat främsta fönster  utåt för denna kunskapsbank utgörs av våran under projektets gång uppbyggda hemsida, www.nyteks.se (www.nyteks.org).
Via hemsidan har vi möjlighet att sprida kunskaperna och hålla kontakt med omvärlden. Vi välkomnar alla intresserade att höra av sig, så ska vi hjälpa till med allt som ryms inom vårt område.

Den största ”stötestenen” under projektets gång var formgivningen av  den ”Självbrännande Skulpturen” på Strandpromenaden i Visby.
Formgivningen påbörjades  sommaren 2010 genom en skiss-tävling bland föreningens medlemmar. Ett förslag valdes ut, men behövde omarbetas en del både avseende det estetiska och det tekniska. Det blev ett komplicerat och konfliktartat arbete som efter ytterligare finputsning till slut godkändes av styrelsen hösten 2010.
Något som nog hade ”spökat” i sammanhanget var viljan att få stå som formgivare till en 4 meter hög, på platsen bränd keramikskulptur på Strandpromenaden. Därför har vi hela tiden varit väldigt noga med att påpeka att skulpturen inte är formgiven av en eller några namngivna konstnärer, utan är ett kollektivt arbete av föreningens medlemmar.
En erfarenhet att dra av detta är att vara extremt tydlig på denna punkt under hela formgivningsprocessens gång.

Några veckor efter att den ”Självbrännande Skulpturen” blev klar, blev toppen tyvärr avslagen av några vandaler. En ny är gjord och kommer att monteras på plats under våren 2012.

Vad gäller redovisningen av idéellt utfört arbete till projektet:
Det idéella arbete som har blivit utfört utöver projektledningens är ca 200 timmar och i huvudsak utfört av både medlemmar och icke medlemmar:  Anne Askengren, Jeanette Path, Christine Östergren,  Helle Kobbernagel, Cajsa Tartsay, Hanna Lauberg, Jari Enqvist, Maria Cotellessa, Barbro Hedberg och Gerhard Scholz.
Projektledningens arbete finns utförligt redovisade i projektdagboken. Projektledningen har fått betalt för den del av detta arbete som ryms i budgeten. Utöver vad som ryms i budgeten har projektledningen utfört idéellt arbete enligt följande:
Åke Nobling och Eva Nobling             1.660 tim.
Helena Andreeff och Staffan Laurin     340 tim.
Summa idéellt redovisat arbete     = 2.000 tim.

Vad gäller ekonomin så har projektets budget överskridits med ca. 50.000,-. Detta p.g.a. att det stora ugnsbygget blev mera högkvalitativt än det var tänkt från början. Underskottet täcks upp av intäkter från det offentliga utsmyckningsuppdraget i Hemse.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.